عوامل سنگ پرانی به خودروها در چرداول دستگیر شدند


ایرنا – ایلام – فرمانده انتظامی شهرستان چرداول از دستگیری2 نفر از عاملان سنگ پرانی به خودروها عبوری در این شهرستان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965105/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF