فرار صهیونیست‌ها به پناهگاه‌ها از ترس موشک‌های مقاومت


تهران-ایرنا- ارتش رژیم صهیونیستی از ساکنان مناطق هم‌مرز با غزه در سرزمین‌های اشغالی خواست به پناهگاه ها بروند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85099568/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA