فرانسه بخشی از نیروهای نظامی خود را از نیجر خارج می‌کند


تهران- ایرنا- یک منبع آگاه در وزارت دفاع فرانسه گفت که ارتش این کشور در حال مذاکره با نیروهای مسلح نیجریه برای خروج بخشی از نظامیان فرانسه از این کشور آفریقایی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85221527/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%AC%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF