فرانسه دوباره ناآرام شد / مکرون در جستجوی آرامش میان فوران خشونت‌ها


تهران- ایرنا- در حالی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برای بازگشت آرامش به این کشور به نخست‌وزیرش ۱۰۰ روز فرصت داده که خشونت‌ها و اعتراضات خیابانی هر روز گسترده‌تر شده و تمام نقاط فرانسه را دربر گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85086113/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7