فرایند ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی آموزگاری ۱۱ و ۱۲ مرداد لغو شد


تهران – ایرنا – ستاد آزمون استخدامی آموزگاران ۱۴۰۲ وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه شماره ۷ خود از لغو فرایند ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی آموزگاری وزارت آموزش و پرورش در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۱ و ۱۲ مرداد خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85186638/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%BA%D9%88