فرج علیپور: شاهد نفس‌های آخر موسیقی نواحی هستیم


تهران- ایرنا- چهره پیشکسوت موسیقی لُرستان پس از برگزاری کنسرت بزرگش در تهران، نسبت به بی‌توجهی برخی از مدیران فرهنگی کشور به موسیقی اقوام و نواحی معترض شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85118420/%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85