فرماندار بروجرد: مشکلات با هماهنگی مدیران دستگاه‌های اجرایی رفع می‌شود


بروجرد – ایرنا – معاون استاندار لرستان و فرماندار بروجرد گفت: مشکلات موجود در سطح شهرستان با همکاری و هماهنگی مدیران دستگاه‌های اجرایی و مردم رفع می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85150661/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9