فرماندار تربت جام: ۲ نفر در این شهر هنگام فرار از زلزله مصدوم شدند


مشهد- ایرنا- فرماندار تربت جام گفت: هنگام وقوع زلزله ۶.۴ ریشتری صبح امروز در شمال “هرات” افغانستان که در برخی شهرستان های خراسان رضوی از جمله تربت جام احساس شد، ۲ نفر از اهالی این شهرستان مرزی به دلیل اضطراب و هنگام فرار از زلزله مصدوم شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85259219/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DB%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85