فرماندار: دولت پنج هزار میلیارد ریال در بخش برق گنبدکاووس هزینه کرده است


گنبدکاووس- ایرنا- فرماندار گنبدکاووس در شرق استان گلستان گفت: دولت سیزدهم در ۲ سال گذشته افزون بر پنج هزار میلیارد ریال در بخش زیرساخت‌های تامین برق پایدار در این شهرستان هزینه کرده است و تابستان پیش رو برای دومین سال متوالی قطعی برق در مشترکان خانگی نخواهیم داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85152452/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87