فرمانده سابق ارتش روسیه در مسکو دستگیر شد


تهران- ایرنا- ایگور گیرکین فرمانده سابق ارتش روسیه که در سال ۲۰۱۴ به عنوان فرمانده در مناطق تحت کنترل روسیه در دونباس در شرق اوکراین خدمت می‌کرد، به اتهام انتقاد شدید از عملکرد ضعیف روسای ارتش روسیه در جنگ اوکراین در مسکو دستگیر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85177779/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF