فرمانده سپاه آذربایجان‌غربی: خواص در رابطه با حوادث اخیر سکوت نکنند


ارومیه – ایرنا – فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی با اشاره به حوادث اخیر در کشور گفت: نخبگان و خواص از نقش خواص در خانه نشینی امیرالمومنین (ع) باید عبرت گرفته و نسبت به مسایل اخیر بی تفاوت نباشند و سکوت نکنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983349/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA