فرنگی‌کاران ایران رقبای جهانی خود را شناختند


تهران- ایرنا- رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در حالی از فردا پنجشنبه آغاز خواهد شد که نمایندگان ایران رقبای خود را شناختند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85234399/%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%82%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF