فروش تخم مرغ درب واحدهای تولیدی همچنان زیر قیمت مصوب/ ازسرگیری صادرات


تهران – ایرنا – رییس هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغداران تخم‌گذار میهن گفت: طی هفته‌های اخیر، قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب واحدهای تولیدی همچنان زیر قیمت مصوب است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85128877/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C