فعالان سیاسی در پاکستان به تشدید ناآرامی‌ها در پاراچنار اعتراض‌ کردند


اسلام‌آباد – ایرنا – جمعی از فعالان سیاسی و مسوولان احزاب شیعه در پایتخت پاکستان در اعتراض‌ به تداوم ناآرامی‌ها در شهر «پاراچنار» دست به تجمع شده و خواستار اقدام فوری دولت و نیروهای امنیتی این کشور برای کنترل اوضاع شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85166721/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%86%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6