فعالیت ادارات، بانک ها و مراکز آموزشی البرز با ۲ ساعت تاخیر فردا آغاز می‌شود

 به گزارش خبرنگار ایرنا، امیر جاویدپور سه شنبه شب در حاشیه نشست کمیته اضطرار آلودگی هوای استان البرز اظهار داشت: با توجه کاهش کیفیت هوای البرز که به دلیل وجود گرد و غبار حاکم شده است، فعالیت ادارات، بانک ها و مراکز آموزشی استان با ۲  ساعت تاخیر آغاز می شود.

وی از شهروندان خواست از ترددهای غیرضروری در سطح استان البرز خودداری کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84834569/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7