فعالیت‌ ورزشی دانش‌آموزان استان یزد با پیوست فرهنگی است


یزد- ایرنا- معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش یزد گفت: فعالیت‌های ورزشی دانش آموزان استان با پیوست فرهنگی و توجه به روحیه جوانمردی و ارزش‌های اخلاقی و معنوی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85184161/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA