فلامینگوی زخمی در سیرجان درمان و رهاسازی شد


کرمان- ایرنا- مدیر روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سیرجان گفت: یک قطعه فلامینگوی آسیب‌دیده که توسط دوستداران طبیعت به این اداره تحویل شده بود پس از طی مراحل درمان در مدت زمان یک ماهه در طبیعت رهاسازی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84989167/%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF