فوتبالیست نوجوان خراسان‌شمالی به اردوی تیم ملی دعوت شد


بجنورد- ایرنا- دبیر هیات فوتبال خراسان شمالی گفت: “صدرا لشگری” فوتبالیست با استعداد استان به مرحله سوم اردوی ملی زیر ۱۶ سال دعوت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85109474/%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%B4%D8%AF