فوت ۲ شهروند در قزوین بر اثر مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی


قزوین – ایرنا – رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی قزوین گفت: ۲ شهروند نوجوان و جوان در قزوین بر اثر مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی جان خود را از دست دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85155372/%D9%81%D9%88%D8%AA-%DB%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84%DB%8C