«فِیک‌ترین» مدافع حقوق زنان ایران!/ تبعات بازی با رویه‌های بین‌المللی چیست؟


تهران-ایرنا- حذف ایران از کمیسیون مقام زن، با وجود عضویت کاملا قانونی جمهوری اسلامی در این نهاد بین‌المللی و نقض حق دیگری از مردم ایران از سوی بزرگترین ناقض حقوق بشر، نگرانی‌ها درباره رویه بی‌اعتبار سازی نهادهای جهانی را افزایش داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971151/%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C