فیلم|مازندران گذرگاه امن تامین کالاهای اساسی کشور


ساری- ایرنا- عباسعلی وفائی نژاد مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران در ارتباط با جایگاه ممتاز این استان با برخورداری از سه بندر مهم و راهبردی در تامین اقلام اساسی کشور می‌گوید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85202417/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1