فیلم/ بازدید میدانی وزیر کشور از پروژه راه آهن کرمانشاه – خسروی


کرمانشاه- ایرنا- وزیر کشور در ادامه برنامه‌های دومین روز از سفر خود به استان کرمانشاه، از فاز یک پروژه راه آهن کرمانشاه – خسروی بازدید و آخرین وضعیت پیشرفت این طرح را بررسی و پیگیری کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85122691/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C