فیلم| جشن احیاء 220 واحد راکد صنعتی و تولیدی با حضور رییس‌جمهور


تبریز-ایرنا- جشن احیاء ۲۲۰ واحد راکد صنعتی و تولیدی آذربایجان شرقی با حضور رییس‌جمهور در کارخانه ماشین‌سازی تبریز برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85134133/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1-220-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1