فیلم | خانه‌هایی برای کارگران در اشتهارد


کرج – ایرنا – اداره کل راه و شهرسازی استان البرز با مشارکت اتاق تعاون عملیات ساخت ۷۳۴ واحد مسکونی کارگری در شهرستان اشتهارد را آغاز کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85198015/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF