فیلم | شعبه‌های رای در سبزوار با ازدحام جمعیت مواجه است (۲۰)


منبع: https://www.irna.ir/news/85523435/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%B2%DB%B0

  • دعوت به مجامع
  • تبلیغ ایرنا

سبزوار- ایرنا- حضور مردم در شعب اخذ رای شهرستان سبزوار با وجود نزدیکی به پایان مهلت اعلام شده، همچنان رو به افزایش است و شاهد شکل‌گیری صف برای انداختن رای به صندوق ها هستیم.

برچسب‌ها

پروندهٔ خبری

اخبار مرتبط

نظر شما

  • دعوت به مجامع
  • تبلیغ ایرنا

فیلم | شعبه‌های رای در سبزوار با ازدحام جمعیت مواجه است (۲۰)