فیلم | کیش زیر باران


کیش – ایرنا – باران در واپسین روزهای فصل پاییز غبار از چهره کیش شست و طراوت بهاری به هوای این جزیره داد.طبق اعلام هواشناسی هرمزگان عصر چهارشنبه میزان بارندگی در کیش به ۱۰ میلیمتر رسید و بارش باران در روز آتی در برخی نقاط استان هرمزگان محتمل است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964505/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86