فیلم/ ۲۰۰ طرح اشتغالزا برای خودکفایی مددجویان کمیته امداد اجرا می‌شود


گرگان – ایرنا – رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: براساس برنامه چشم انداز پنج ساله توسعه، مجتمع اقتصادی این نهاد موظف است با اجرای ۲۰۰ طرح اشتغالزا به خودکفایی مددجویان و جامعه هدف کمیته امداد امام خمینی(ره) کمک کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84822285/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7