قالیباف: برنامه هفتم توسعه یکی از پیشران‌های مهم اقتصادی است


تهران – ایرنا – رییس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در همایش بین المللی بهینه‌سازی مصرف و بهره وری انرژی ایران با اشاره به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی،گفت: یکی از پیشران‌های مهم اقتصادی کشور برنامه هفتم توسعه است که در تصمیم گیری آینده کشور بسیار تاثیرگذار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85198699/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA