قانونگذار روسیه آلاسکا را تهدید به حمله موشکی کرد


تهران- ایرنا- به دنبال ابراز خرسندی لیندسی گراهام سناتور آمریکایی از اینکه امروز پول آمریکا برای کشتن روس‌ها هزینه می‌شود، یک قانونگذار روسیه پیشنهاد حمله موشکی پیش دستانه به آلاسکا را مطرح کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85125284/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF