قاچاق سوخت در جنوب کرمان شهید داد؛ نیروی فراجا در جیرفت آسمانی شد


جیرفت-ایرنا- یک نیروی فراجا که روز گذشته بر اثر واژگونی خودرو مصدوم شده بود امروز (چهارشنبه) به درجه رفیع شهادت نائل آمد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85187704/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C