قطر: اسرائیل به اشغال جولان ، فلسطین و لبنان پایان دهد


تهران- ایرنا- نماینده دائم قطر در سازمان ملل متحد بامداد چهارشنبه گفت: اسرائیل باید به اشغال خاک کشورهای عربی شامل بلندی های جولان سوریه ، اراضی لبنانی و فلسطین پایان دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84930210/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D8%AF