قطر: حمله به جنین ادامه جنایت کشتار برنامه‌ریزی شده تل آویو است


تهران-ایرنا-وزارت امورخارجه قطر سه‌شنبه شب در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی به اردوگاه جنین را ادامه جنایت برنامه ریزی شده تل آویو در حق مردم فلسطین و نقض آشکار قطعنامه‌های بین المللی دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85051153/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%84-%D8%A2%D9%88%DB%8C%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA