لاوروف: تسلیحات هسته‌ای روسیه تنها پاسخ ممکن به تهدیدهای خارجی است


تهران- ایرنا- سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که تسلیحات هسته‌ای تنها پاسخ ممکن به برخی تهدیدهای بزرگ خارجی علیه امنیت روسیه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85202931/%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C