لندن کودتا در نیجر را محکوم کرد


تهران- ایرنا- دولت انگلیس یکشنبه شب با انتشار بیانیه‌ای وقوع کودتا در نیجر را محکوم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85185138/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%AC%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF