مابه‌التفاوت مطالبات داروخانه‌ها در طرح دارویار تا پایان آبان‌ تسویه شد


تهران – ایرنا – معاون درمان سازمان تأمین‌ اجتماعی با تأکید بر همراهی کامل این سازمان در اجرای طرح دارویار، اعلام کرد که مطالبات داروخانه‌های طرف قرارداد تأمین‌اجتماعی تا پایان شهریور به‌طور کامل تسویه و مابه‌التفاوت مطالبات داروخانه‌ها در این طرح نیز تا پایان آبان پرداخت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960033/%D9%85%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86