مادر شهیدان «زینعلی» به فرزندان شهیدش پیوست


کرج- ایرنا- حاجیه‌خانم «ام لیلی صالحی» مادر شهیدان «محمد و رضا زینعلی» از استان البرز پس از سال‌ها فراق از فرزندان شهیدش دعوت حق را لبیک گفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087945/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA