مجوز صادرات ۵۰ تن مرغ خراسان شمالی به عراق صادر شد

وی افزود: جهت صدور مجوزهای بالادستی و به منظور حمایت از تولیدکنندگان این روند ادامه خواهد داشت و کارکنان شبکه به طور کامل آمادگی مساعدت در این زمینه را دارند.

به گزارش ایرنا، شهرستان شیروان دارای ۶۵ واحد مرغ گوشتی با ظرفیت یک میلیون و ۹۳۲ هزار و ۹۶۰ قطعه با جوجه ریزی هفت میلیون و ۲۷۵ هزار قطعه در سال است.

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان شیروان ادامه داد: شبکه دامپزشکی این شهرستان در چهار حوزه بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی، نظارت بر بهداشت عمومی، بهداشت و نظارت بر بیماری‌های طیور و آبزیان و تشخیص و درمان فعالیت می‌کند.

حسن ایزانلو روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارکرد: پیرو موافقت وزارت جهاد کشاورزی اقدامات بهداشتی و دامپزشکی توسط واحد نظارت و قرنطینه شبکه شهرستان انجام شد.

مرکز شهرستان ۱۵۷ هزار نفری خراسان شمالی در ۶۰ کیلومتری شرق بجنورد واقع است و با ۶۸ درصد قطب تولید مرغ خراسان شمالی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85525905/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B5%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF