محافل نورانی انس با قرآن درهمه مدارس کهگیلویه وبویراحمد برگزار شد


یاسوج-ایرنا-مدیر کل  آموزش  و پرورش کهگیلویه  وبویراحمد گفت: در ماه مبارک رمضان محافل نورانی انس با قرآن در سراسر استان و درهمه مدارس برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85086783/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1