محدودیت موقت برخی جایگاه‌های بنزین اهواز به‌دلیل رعایت الزامات ایمنی در ناوگان حمل سوخت


اهواز- ایرنا- مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز با تاکید بر اینکه هیچ کمبود بنزینی در استان خوزستان نداریم گفت: به‌دلیل شدت گرمای در استان و همچنین ضرورت رعایت الزامات ایمنی از سوی ناوگان حمل سوخت، بنزین با تاخیر در اختیار جایگاه های شهر اهواز قرار گرفته که این محدودیت موقت رفع شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85201171/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA