محرابیان: پیگیر حق‌آبه ایران از رود هیرمند هستیم


تهران- ایرنا- وزیر نیرو گفت: حق‌آبه ایران از رود هیرمند و همچنین در حوزه ترکیه در دستور کار دولت است و پیگیر این حق‌آبه‌ها هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84857248/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D9%82-%D8%A2%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85