محرّم قرآنی در پاکستان؛ نماد عشق حسینی شیعه و سنی و یکصدایی علیه هتاکان


اسلام‌آباد- ایرنا – ماه محرم از دیر زمان تاکنون در میان مردم شبه قاره به ویژه پاکستان، از احترام و منزلت خاص برخوردار بوده و این ماه به دلیل اعتقادات مردم، برای مسلمانان اعم از شیعه و سنی و پیروان ادیان آسمانی نماد یکدلی، همدلی و عشق به سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85182816/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87