محمدی: سیاسی‌کاری نکنند پرونده لوکادیا به نفع پرسپولیس است


تهران- ایرنا- معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس گفت: اگر بحث یورگن لوکادیا را سیاسی نکنند، این پرونده به نفع پرسپولیس خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84995864/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA