محموله کالای قاچاق به ارزش ۶۰ میلیارد ریال در ازنا کشف شد


خرم‌آباد – ایرنا – فرمانده انتظامی لرستان گفت: محموله کالای قاچاق به ارزش ۶۰ میلیارد ریال از یک دستگاه کامیون کشنده در شهرستان ازنا کشف و ضبط شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85155815/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DB%B6%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF