مدیرعامل برق منطقه‌ای فارس: برای تحقق شعار سال باید در مسیر تامین برق پایدار گام برداریم


شیراز- ایرنا- مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس، با اشاره به نامگذاری امسال تحت عنوان سال مهار تورم، رشد تولید از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: ضرورت دارد که برای تحقق این شعار و کمک به رشد تولید در استان در مسیر تامین برق پایدار و عبور از اوج مصرف تابستانی گام برداریم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85075861/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86