مراسم بزرگداشت روز جهانی قدس در ایتالیا برگزار شد


لندن – ایرنا – مراسم بزرگداشت روز جهانی قدس با حضور جمعی از اندیشمندان، فعالان ایتالیایی و فلسطینی، دوستداران آرمان فلسطین و سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85082949/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF