مراسم تولد و غسل تعمید عیسی مسیح (ع)


مراسم تولد و غسل تعمید عیسی مسیح (ع) با حضور جمعی از هموطنان ارامنه در کلیسای سرکیس مقدس و کلیسای گریگور روشنگر تهران برگزار شد. این مراسم هر ساله در کلیسا برگزار می شود.


منبع: https://www.irna.ir/photo/84990786/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D9%88-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD-%D8%B9