مردم جمهوری چک در اعتراض به مشکلات اقتصادی و توجه دولت به اوکراین تظاهرات کردند


تهران- ایرنا- ده‌ها هزار نفر از مردم جمهوری چک تظاهراتی گسترده علیه دولت راست‌گرای این کشور برگزار کرده و دولت را به توجه بیش از اندازه به مساله اوکراین و بی‌اعتنایی به مشکلات اقتصادی شهروندان خود متهم کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084981/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86