مردم سیستان و بلوچستان بیش از یک‌هزار میلیارد ریال از طریق کالابرگ خرید کردند


زاهدان- ایرنا- سرپرست اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: مردم این استان که در دهک‌های یک تا پنج قرار دارند، تاکنون یک‌هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال از طریق کالابرگ الکترونیکی خرید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85224386/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA%AF