مرزبانان مانع از خروج ۱۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق شدند


بندرعباس – ایرنا – فرمانده مرزبانی هرمزگان گفت: قاچاقچیان با تلاش همه جانبه مرزبانان این استان در انتقال ۱۶۰ هزار لیتر سوخت در مرزهای آبی هرمزگان ناکام ماندند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85142301/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%DB%B1%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF