مسئول جدید لیگ آزادگان معرفی شد


تهران- ایرنا- مسئول جدید برگزاری مسابقات لیگ یک فوتبال(جام آزادگان) معرفی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85199052/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF